Rules and Regulations of Your Course/Regulamin kursu języka obcego

[wersja polska poniżej]

Students like to have clear rules about the course they attend from the very beginning.

Teachers should specify the rules, preferably write them down and follow throughout the course. It is important to be consistent, not to change the rules or bend them. You should have the same rules for all students in the group.

Below you find a description of the task I do with my freshers at the first or one of the first classes. This system has been working for the last few years and students have never complained.

Drafting Rules and Regulations of the Course

Present the rules of your course during one of the first class.

Book a computer lab for this class in advance or ask your students to BYOD (i.e. Bring Your Own Device).

Tell students to make notes during your presentation.

Prepare a Google document for the students, e.g. like this one: http://bit.ly/2LmXAr5 (make sure students can edit it).

If you have a bigger group prepare two or three same documents.

Divide students into groups of 6-9 people to work in one document completing the information in points 1, 2 and 3 on page 1 in pairs or trios.

Circulate and help with any problems.

Ask one student for each document to prepare a polished version for the next class.

Make sure everyone has access to the document when it is ready (change the setting so that students can only view the content) to check in case of any doubts. You can save the text as a pdf and upload to Virtual University or send by email to students.

Final version of the Regulations may look like this: http://luczak.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rules_and_Regulations_2020-2021.pdf

Wersja polska

Studenci lubią mieć jasno określone zasady dotyczące kursu, na który uczęszczają od samego początku.

Dlatego też lektorzy powinni określić zasady, zapisać je i przestrzegać przez cały kurs. Ważne jest, aby być konsekwentnym, nie zmieniać zasad i nie naginać ich. Zasady powinny być takie same dla wszystkich studentów w grupie.

Poniżej zamieszczam opis ćwiczenia, które wykonuję ze studentami I roku na pierwszych zajęciach lub na jednych z pierwszych zajęć. Stosuję taki system od kilku lat, a moi studenci nigdy nie narzekali.

Regulamin kursu

Zaprezentuj zasady obowiązujące na Twoich zajęciach podczas jednej z pierwszych lekcji.

Zarezerwuj wcześniej pracownię komputerową dla tej klasy lub poproś swoich uczniów o przyniesienie własnych urządzeń mobilnych.

Powiedz uczniom, aby robili notatki podczas prezentacji.

Przygotuj dokument Google dla uczniów, np. taki jak ten: http://bit.ly/2LmXAr5 (upewnij się, że studenci mogą go edytować).

Jeśli masz większą grupę, przygotuj dwa lub trzy takie same dokumenty.

Podziel uczniów na grupy po 6-9 osób do pracy w jednym dokumencie, poprzez uzupełnienie informacji w punktach 1, 2 i 3 na stronie 1 dokumentu w parach lub trójkach.

Krąż i pomagaj w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Poproś jednego ucznia o przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu na kolejne zajęcia.

Udostępnij dokument wszystkim, gdy będzie gotowy (zmień ustawienia tak, aby uczniowie mieli dostęp tylko do jego zawartości bez możliwości edytowania). Dokument ma służyć grupie w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad kursu (np. nieobecności, prace domowe, zaliczenia, itp.). Możesz zapisać dokument jako pdf i udostępnić na stronie Wirtualnej Uczelni lub przesłać mailem.

Gotowy Regulami może wyglądać tak: http://luczak.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rules_and_Regulations_2020-2021.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.