Legal English

Free Legal English Lessons

Here are my legal English lessons. They are currently being updated, so please check out for the NEW!

Here are my online legal English exercises on PUSTULKA

Quizlet

Here is a collection of Quizlet sets designed to practise legal English vocabulary that corresponds to the content of The Lawyer’s English Language Coursebook that leads students to TOLES Foundation and Higher levels and is a good starting point for TOLES Advanced.

Memrise

Zapraszam również do korzystania z strony internetowej memrise, na której przy współpracy studentów Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, zostały zgromadzone materiały w postaci fiszek do nauki i utrwalenia słownictwa prawniczego przydatnego na egzaminach sprawdzających znajomość Legal English i nie tylko.

O korzyściach i efektach pracy z aplikacją memrise napisałam na moim blogu.

Zapraszam również do korzystania z handout’u, w którym wyjaśniam jak zacząć pracować z memrise i jak tworzyć kursy.

On Plain Language

Kozminski University Online Lectures, 2 April 2020

The slides are available here.