Memrise Project

W październiku 2014 roku rozpoczęłam tworzenie bazy słownictwa z zakresu Legal English potrzebnego do przygotowania się do egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills) na poziomie Foundation i Higher. Baza jest wciąż w fazie powstawania, moi studenci biorą czynny udział w przygotowywaniu treści kursów, a wszystko odbywa się w oparciu o podręcznik „The Lawyer’s English Language Coursebook”. Baza powstała na stronie http://www.memrise.com/, a stworzone przeze mnie i moich studentów kursy są dostępne na moim profilu (http://www.memrise.com/user/LegalEnglish/courses/teaching/)

Ponieważ projekt został przyjęty przez moich studentów bardzo entuzjastycznie postanowiłam zbadać jak praca z memrise wpływa na wyniki w nauce osiągane przez studentów w trakcie lektoratowego kursu prawniczego języka angielskiego oraz czy studenci używający aplikacji memrise osiągają lepsze wyniki z testów niż pozostali i czy studenci współtworzący treści kursów osiągają lepsze wyniki od tych, którzy są tylko ich użytkownikami.

Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów I, II, i III roku uczestniczących w kursie prawniczego języka angielskiego na poziomie B2+ za pomocą krótkiej ankiety składającej się z siedmiu pytań. W badaniu wzięło udział 32 ankietowanych.

Spośród badanych osób jedna osoba na trzy nie korzystała z kursów memrise przygotowując się do testu i utrwalając materiał. Połowa spośród tych ankietowanych zaliczyła test na poziomie oceny dostatecznej, jedna osoba na poziomie oceny dobrej, a 1/3 respondentów nie zaliczyła testu.

Natomiast w grupie studentów, którzy korzystali z memrise testu nie zaliczyło tylko 17% ankietowanych, niewiele ponad połowa otrzymała oceny dostateczne, a 1/3 oceny dobre.
Większość osób (75%), które nie zaliczyły testu poświęciły pracy z memrise mniej niż jedną godzinę. Jedna z osób w tej grupie poświęciła memrise więcej czasu (1-3 godzin), ale mimo tego uzyskała ocenę niedostateczną.

Studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki poświęcili pracy z memrise bardzo zróżnicowaną ilość czasu. Na siedmioro respondentów, dwoje korzystało z aplikacji poniżej jednej godziny, dwoje spędziło na nauce od jednej do trzech godzin, dwoje od trzech do sześciu godzin, a jedna osoba uczyła się ponad sześć godzin. Dwoje respondentów (28%) brało udział w opracowywaniu treści kursów memrise.

Wśród osób ankietowanych, którzy uzyskali wynik dostateczny większość pracowała z memrise ok. 1-3 godzin, trzy osoby z dziesięciu – ok. 3-6 godzin, a jedna osoba poniżej jednej godziny. Dwie spośród tych osób (20%) brały udział w opracowywaniu treści kursów.

Jeden na ośmiu ankietowanych to studenci-autorzy definicji na kursach memrise. Deklarowali oni, że poświęcili na naukę stosunkowo najwięcej czasu. Większość z nich uczyła się z aplikacją od 3 do 6 godzin, a jedna osoba ponad 6 godzin. Połowa tych osób uzyskała na teście wynik dobry, a połowa dostateczny.

Studenci, którzy nie korzystali z aplikacji w przygotowaniu do testu, jako wyjaśnienia podawali następujące argumenty:
• Preferowanie i większe zaufanie do podręcznika i własnych notatek (50%)
• Przerabianie kursów memrise zajmuje dużo czasu (50%)
• Problemy techniczne (38%)
• Niechęć do nauki przy komputerze (13%)
• Brak informacji, że memrise istnieje (13%).

Zarzut, że praca z memrise jest czasochłonna i męcząca pojawiał się również najczęściej (44%) w komentarzach osób korzystających z tej aplikacji w przygotowaniach do testu. Drugą istotną wadą stworzonych kursów wymienianą przez co czwartą osobę jest nierozpoznawanie synonimów i uznawanie ich za błędne odpowiedzi. Około 15% ankietowanych narzekało na wady techniczne aplikacji, a pojedyncze osoby wspominały o zbyt długich definicjach, zbyt częstych powtórzeniach, nie uwzględnieniu w kursach wszystkich słów wymaganych potem na teście i możliwości powtórzenia raz przerobionego kursu dopiero po 4 godzinach.

Wśród najistotniejszych zalet pracy z kursami memrise ponad połowa ankietowanych studentów wymienia efektywne utrwalenie materiału poprzez częste powtarzanie przerabianego słownictwa. Jedna osoba na trzy ankietowane podkreśla znaczenie faktu, że memrise jest miejscem, gdzie mają dostęp do najważniejszego słownictwa z zajęć. Taka sama liczba respondentów docenia również nowoczesną, elektroniczną formę aplikacji i jej wersję mobilną. Co siódmy ankietowany wspomina o znaczeniu rywalizacji w nauce i podkreśla motywujący wpływ punktacji osiąganej przez wszystkich użytkowników i rankingów pokazujących najaktywniejszych użytkowników na każdym kursie. Wśród mniej istotnych zalet wymieniono profesjonalny i przejrzysty wygląd aplikacji, różnorodność generowanych ćwiczeń i możliwość nauki pisowni przyswajanych słów w ćwiczeniach, w których punktowana jest bezbłędność zapisu.

2 odpowiedzi na “Memrise Project”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.