O mnie

dr Aleksandra Łuczak

Anglistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 1997 roku pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje Centrum Języków Obcych i Pracownią Angielskiego Języka Prawniczego. Prowadzi lektoraty z prawniczego języka angielskiego dla studentów Kolegium Prawa, konwersatoria w języku angielskim poświęcone zagadnieniom języka umów, English for Law, Legal English Writing Law in Film, Business Culture, Academic Writing i Business Writing. Autorka licznych artykułów poświęconych nauczaniu języków obcych dla celów specjalistycznych oraz materiałów dydaktycznych do nauki angielskiego języka prawniczego. Współpracuje jako metodyk i trener ze szkołami językowym. Właścicielka wydawnictwa PER SE. Współtwórczyni aplikacji do testownia znajomości języków obcych pustulka.edu.pl.

DOŚWIADCZENIE W PRACY

1997 – chwila obecna Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa ul. Jagiellońska 57/59
Stanowisko – dyrektor Centrum Języków Obcych oraz kierownik Pracowni Angielskiego Języka Prawniczego; kierownik koordynator Centrum Egzaminacyjnego TOLES, lektor języka angielskiego: Business English, Legal English;  przygotowanie do egzaminu LCCI oraz TOLES; wykłady i konwersatoria w języku angielskim: Business Culture, Academic Skills, Law in Film, Legal English Terminology, Communication in Governance and Administration, Writing for Lawyers, How to Read and Understand English Contracts, Legal English for Non-Lawyers.

1997 – 2009 Linguae Mundi
Warszawa ul. Krzywickiego 34
Centrum Kształcenia Językowego Kadr Bankowych i Finansowych
Kursy Business English dla pracowników banków, administracji państwowej oraz dużych przedsiębiorstw m.in. BGK, NIK; Nadzór metodyczny nad kursami, szkolenia dla lektorów Fundacji w zakresie dydaktyki języka obcego.

1997 – 1998 Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
Warszawa ul. Bema 58

1997 – 1998 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Warszawa PKiN, IX piętro

1995 – 1997  Ciech S.A.
Warszawa ul. Powązkowska 46
Stanowisko – specjalista w biurze finansowo-księgowym
Zakres obowiązków – uczestniczenie w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Ciech SA; tłumaczenie korespondencji oraz tekstów fachowych z zakresu finansów i ekonomii (memoranda informacyjne, prospekt emisyjny, raporty roczne).

1994 Archibald Szkoła Języka Angielskiego
Warszawa ul. Widok 26

1993 – 1998 Prywatna Szkoła Języków Obcych
Legionowo ul. Wąska 14

1990-1991 Miejski Ośrodek Kultury
Legionowo ul. Norwida 10

WYKSZTAŁCENIE

1999-2005 Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii
Instytut Filologii Angielskiej
Studia doktoranckie w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
Praca doktorska pt. Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. promotor prof.dr hab. Hanna Komorowska

1996 – 1997 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa
(dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu)
Wydział Zarządzania i Marketingu
Studia podyplomowe na kierunku: Finanse przedsiębiorstw i rynek kapitałowy
Specjalizacja – wycena majątku przedsiębiorstw

1989 – 1994 Uniwersytet Warszawski Wydział Neofilologii
Instytut Filologii Angielskiej
Studia magisterskie
Specjalizacja – metodyka nauczania języka angielskiego
Praca magisterska pt. „Bridging pre-communicative and communicative activities. Implications for the teaching of adults” napisana pod kierunkiem prof.dr hab. H.Komorowskiej.

KURSY

2010 University of Edinburgh
Edynburg, Wielka Brytania
CALL (Computer Assisted Language Learning)

2013 University College London
Londyn, Wielka Brytania
Contemporary English Pronunciation

2015-2016 TEXTEM
Warszawa ul. Belwederska 26/30
Roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych

NAGRODY

2002 Nagroda Rektora WSPiZ
za rozdział: „Ocena materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego dla celów specjalistycznych” w pracy zbiorowej „Ewaluacja w nauce języka obcego” pod red. prof. Hanny Komorowskiej, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002

2003 Nagroda Rektora WSPiZ
za rozdział: „Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego dla celów specjalistycznych (ESP)” w pracy zbiorowej pod redakcją prof. Hanny Komorowskiej „Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki.” wyd IBE, Warszawa 2003

2010 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
za działalność publikacyjną w roku 2009

2010 III miejsce w Konkursie ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i redakcję czasopisma „Jezyki Obce w Szkole”
za pracę na temat „Innowacyjność uczenia się i nauczania języków obcych – szanse i bariery”.

2011 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
za działalność publikacyjną w roku 2010

2015 Nagroda Specjalna Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
za prace badawcze

2015 Medal Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2018 Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
za prace badawcze