Legal and Business English online

Szanowni Państwo

Dziękuję za odwiedzenie strony mojej internetowej szkoły języka angielskiego PER SE. Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy szukają indywidulanych, przygotowanych specjalnie dla siebie zajęć i szkoleń  językowych w zakresie:

    • konwersacji w języku angielskim
    • języka angielskiego dla celów specjalistycznych, a w szczególności języka prawniczego, Business English, ale również innych zgodnych z Państwa potrzebami
    • przygotowania do egzaminów ze specjalistycznego języka angielskiego (np. egzaminu TOLES – Test of Legal English Skills)
    • nauki pisania dla celów zawodowych w tzw. prostym języku (plain English).

Jestem anglistą. Posiadam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.  Specjalizuję się w metodyce nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Moje długoletnie doświadczenie w pracy z bardzo wymagającymi klientami pozwoli mi na zmotywowanie Państwa do efektywnej pracy, która przyniesie widoczne postępy w nauce języka angielskiego.

Od 1997 roku pracuję w Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie jestem dyrektorem Centrum Języków Obcych. Nauczam języka angielskiego specjalistycznego: Business English oraz Legal English, przygotowując studentów do międzynarodowych certyfikatowych egzaminów LCCI, Linguaskill i TOLES. Oprócz lektoratów prowadzę wykłady w języku angielskim z zakresu Academic Skills, Business and Administration Culture, English for Law, Legal English Writing, Understanding the Language of Contracts.

Moja praca naukowa oraz publikacje dotyczą nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych (ESP), a w szczególności języka angielskiego dla celów prawniczych (ELP).

Ponadto współpracuję z firmami oraz szkołami językowymi prowadząc szkolenia metodyczne dla nauczycieli języków obcych oraz hospitacje zajęć językowych.

Jestem współtwórczynią aplikacji do testownia wiedzy z zakresu języków obcych, która działa na stronie pustulka.edu.pl

Znajdziecie tam również kolekcję darmowych publicznych ćwiczeń rozwijających znajomość business i legal English.

Kontakt:
dr Aleksandra Łuczak

Skype: alexandraluczak
Facebook: https://www.facebook.com/aleksandraluczakperse
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/aleksandraluczakperse

Zapraszam również do czytania mojego bloga edukacyjnego poświęconego nauczaniu języka angielskiego prawniczego w zakładce blog.