PER SE Język angielski przez Skype

Szanowni Państwo

Dziękuję za odwiedzenie strony mojej internetowej szkoły języka angielskiego PER SE. Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy szukają indywidulanych, przygotowanych specjalnie dla siebie zajęć i szkoleń  językowych w zakresie:

  • języka angielskiego ogólnego
  • języka angielskiego dla celów specjalistycznych, a w szczególności języka prawniczego, Business English, ale również innych zgodnych z Państwa potrzebami
  • przygotowania do egzaminów z języka angielskiego
  • tłumaczeń
  • korekty tekstów w języku angielskim.

Jestem anglistą. Posiadam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.  Specjalizuję się w metodyce nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Moje długoletnie doświadczenie w pracy z bardzo wymagającymi klientami pozwoli mi na zmotywowanie Państwa do efektywnej pracy, która przyniesie widoczne postępy w nauce języka angielskiego.

Od 1997 roku pracuję w Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie również prowadzę Pracownię Angielskiego Języka Prawniczego /paıp/. Nauczam języka angielskiego specjalistycznego: Business English oraz Legal English, przygotowując studentów do międzynarodowych certyfikatowych egzaminów LCCI i TOLES. Oprócz lektoratów prowadzę wykłady w języku angielskim z zakresu Academic Skills, Business and Administration Culture, English for Law.

Moja praca naukowa oraz publikacje dotyczą nauczania języka angielskiego dla celów specjalistycznych (ESP), a w szczególności języka angielskiego dla celów prawniczych (ELP).

Ponadto współpracuję z firmami oraz szkołami językowymi prowadząc szkolenia metodyczne dla nauczycieli języków obcych oraz hospitacje zajęć językowych.

Kontakt:
dr Aleksandra Łuczak

 

tel: 600 330 139
Skype: alexandraluczak
Facebook: https://www.facebook.com/aleksandraluczakperse
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/aleksandraluczakperse

Zapraszam również do czytania mojego bloga edukacyjnego poświęconego nauczaniu języka angielskiego prawniczego w zakładce blog.