Publikacje

38. Developing Web-Based Testing Software for LSP. The PUSTULKA Project. Udział w „Innovation in Language Learning Edition 12” konferencji zorganizowanej przez PIXEL (Florencja 13-16.11.2019), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak-Łomża
„Analiza i ocena projektów językowych realizowanych w ramach programu UE Leonardo da Vinci”
BKKK Fundusz Współpracy, Warszawa, rok 2000, afiliacja: UW

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak-Łomża
Analysis and Evaluation Of Leonardo da Vinci Language Projects
(tłumaczenie dzieła pt. „Analiza i ocena projektów językowych realizowanych w programie Leonardo da Vinci”).
Warszawa, 2000, afiliacja: UW

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak-Łomża
„Konstrukcja programu nauczania języka obcego dla celów specjalistycznych”
IBE, Warszawa, rok 2001, afiliacja: UW

Aleksandra Łuczak-Łomża, Ewelina Metera-Debaene
„Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków”
Fraszka Edukacyjna, Warszawa, rok 2002

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak-Łomża, i inni
Ocena materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego dla celów specjalistycznych
w „Ewaluacja w nauce języka obcego”
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, rok 2002

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak-Łomża, i inni
Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego dla celów specjalistycznych (ESP) w „Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki”
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, rok 2003

Aleksandra Łuczak-Łomża
„Skrypt języka angielskiego dla studentów zaocznych. Poziom IIA.”
WSPiZ, Warszawa’, rok 2004 afiliacja: WSPIZ

Aleksandra Łuczak, Sylwia Kossakowska-Pisarek
Teaching English for Law
w „IATEFL Newsletter No. 26 Post-Conference Issue”
IATEFL Poland, Warszawa, rok 2005

Aleksandra Łuczak
„Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania.”
WSPiZ, MBA, nr 2, rok 2007, str 39., afiliacja: WSPIZ

Aleksandra Łuczak
Cykl lekcji języka prawniczego (Legal English)
Lekcja 1 The Teacher, nr 8/9 2008 (Lekcje można obejrzeć w zakładce Lekcje języka prawniczego)

Hanna Komorowska, Aleksandra Łuczak i inni
„Lekcje języka specjalistycznego z dorosłymi słuchaczami”w „Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęćjęzykowych” CODN, Warszawa 2009

„Educating the Adult Educator. Quality Provision and Assessment in Europe” wyd. ESREA European Society for Research on the Education of Adults 2009 Saloniki Grecja. Autorstwo rozdziału pt. „Tertiary Legal English Courses by Non-lawyer Teachers. Towards the Model of Educating Legal English Teachers in Poland”  str. 221-230. Tekst publikacji jest dostępny tutaj.

„Innostrannyje Jazyki w Kontestie Mierzdunarodnoj Komunikacji” pod red. Khizhnyak S.P., Rodionowa O.S., Nazarowa R., Spiridonowa T.A. autorstwo rozdziału pt. „Whose needs? Designing English for Legal Purposes Courses: a Negotiation Process” str. 339-351 Wyd. Saratov State University, Teacher Training Institute (Saratów, Rosja) 2010. Tekst publikacji do pobrania tutaj.

„New Technologies – Old Teaching Methods?”  autorstwo rozdziału pt. „Legal English Courses at Universities by Non-Lawyer Teachers. Pursuing the Professional Development”  str. 127-135  Wyd. UAS Technikum Wien  (Wiedeń, Austria) 2010.

„International Journal of Arts and Sciences” Volume 3 Numer 18 autorstwo artykułu pt. „Legal English Courses at Universities. Should We Prepare Students For Certificate Exams or Communication in the Work Place?”  str. 186-197  Wyd. Connecticut University  Connecticut, USA) 2010.

„INTERNATIONAL CONFERENCE PHOENIX – PHE PROCEEDINGS”  pod red. Nazarenko L.  autorstwo rozdziału pt. „Legal English Class of 2010. Teach, Learn and Integrate with Technology”  str. 253-258  Wyd. Transilvania University of Brasov (Braszów, Rumunia) 2010.

„JĘZYKI OBCE W SZKOLE” autorstwo rozdziału pt. „Innowacyjność uczenia się i nauczania języków obcych – szanse i bariery”  str. 48-55  Wyd. CODN Warszawa) 2010. Praca nagrodzona III miejscem w Konkursie 2010 ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i redakcję czasopisma „Jezyki Obce w Szkole” Tekst publikacji do pobrania tutaj.

„Legal English: Theory and Practice of Teaching”   pod red. prof. S.P. Khizhnyaka   autorstwo rozdziału pt. „Identifying CLIL Competences for Legal English Teachers ”  str. 127-135  Wyd. Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej   (Saratów, Rosja) 2011.

„Issues in Promoting Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment” pod red. prof. Dr. Hanny Komorowskiej; autorstwo rozdziału pt. „ESP Courses at Universities. Preparing Students for the Challenges of the European Market” str. 59-79. Wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Warszawa 2011. Dostępna online.

„Law and Its Realisation in XXI Century” pod red. prof. S.N. Tumanova; autorstwo rozdziału pt. „To Translate or Not To Translate. On Use of the L1 in the Legal English Classroom” str. 155. Wyd. Ministerstwo Nauki Federacji Rosyjskiej, Saratov 2011.  Tekst publikacji jest dostępny tutaj.

„Information and Communication Technologies in Linguistics, ELT and Crosscultural Communication” pod red. prof. A.L. Nazarenko;  współautorstwo rozdziału pt. „Developing Students’ Commercial and Intercultural Awareness Using Web 2.0 Tools” str. 227-235. Wyd. Lomonosov Moscow State University, Moskwa 2012.

„Language and Law – Teaching and Translating English for Legal Purposes” pod red. dr. H. Sierockiej i H. Święczkowskiej;  autorstwo rozdziału pt. „Scaffolding the Writing Component of the English for Law Syllabus at University” str. 93-111. Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013. Publikacja dostępna tutaj.

„Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond” pod red. K. Warchał i A. Łydy;  autorstwo rozdziału pt. „Preparing Students for the Delivery of Poster Presentations in English” str. 119-137. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.

„International Journal of Arts and Sciences” Volume 7 Numer 02 autorstwo artykułu pt. „Developing Spoken academic Skills. On Conference Posters – a New Academic and Research Genre”  str. 63-75  Wyd. Connecticut University  Connecticut, USA) 2014.

Technologie mobilne w kształceniu językowym” pod red. E. Gajek; autorstwo rozdziału pt. Memrise w nauce języka prawniczego” str. 50-64. Wyd. Texter Sp. z o.o. Warszawa 2015.

Legal English Teacher Training Manual. A resource kit for entry-level legal English teachers” pod red. P. Coopera; współautorstwo podręcznika dla lektorów angielskiego języka prawniczego. Wyd. EULETA European Legal English Teachers Association. Hamburg 2016.

„JĘZYKI OBCE W SZKOLE” autorstwo rozdziału pt. Idea plain English a rozwijanie sprawności zrozumiałego pisania”  str. 27-34  Wyd. FRSE Warszawa 2016. Tekst publikacji do pobrania tutaj.

„Innovations in Languages for Specific Purposes – Present Challenges and Future Promises” pod red. M. Sowy i J. Krajki; autorstwo rozdziału pt. „Increasing law students’ employability skills in the English for Legal Purposes (ELP) classroom.” Wyd. Peter Lang 2017.

“Let employers tALK. Boosting students’ employability”. Artykuł w ETAS Journal Vol. 40 No. 2 Winter 2024. str.34-37

RECENZJE

1. Key Legal Words; Key Business Words
The Teacher, nr 12, rok 2004, Warszawa, afiliacja: WSPIZ
Aleksandra Łuczak-Łomża

2. The Lawyer’s English Lanaguage Coursebook. A New Tool for Legal English Teachers.
The Teacher, nr 5, rok 2008, Warszawa
Aleksandra Łuczak

3. English for Polish Lawyers
The Teacher, nr 1, rok 2010, Warszawa, afiliacja: ALK

4. Common Law Legal English and Grammar. A Contextual Approach
(A. Riley, P. Sours. Hart Publishing 2014)

REFERATY PREZENTOWANE NA KONFERENCJACH

1. Prezentacja i waloryzacja projektów językowych z dziedziny biznesu i zarządzania
Przedstawiony na konferencji:
„Warsztaty Leonardo da Vinci” (Warszawa, 01/2001), afiliacja: WSPiZ
Aleksandra Łuczak-Łomża

2. Metody nauczania języków obcych dla celów specjalistycznych stosowane w WSPiZ
Przedstawiony na konferencji:
„Wizyta Studyjna BKKK” (Warszawa, 10/2001), afiliacja: WSPiZ
Aleksandra Łuczak 

3. Teaching English for Law
Przedstawiony na konferencji:
„13 International IATEFL Poland Conference” (Radom, 9/2004), afiliacja: WSPIZ
Aleksandra Łuczak, Sylwia Kossakowska-Pisarek

4. Motivation in Tertiary ESP Courses
Przedstawiony na konferencji:
„14th International IATEFL Poland Conference” (Toruń, 9/2005), afiliacja: WSPIZ
Aleksandra Łuczak, Dorota Halka

5. Motivation in Tertiary ESP Courses
Przedstawiony na konferencji:
„IATEFL Warsaw Region Workshop” (Warszawa, 12/2005), afiliacja: WSPIZ
Aleksandra Łuczak, Dorota Halka

6. The Lawyer’s English Lanaguage Coursebook. A New Tool for Legal English Teachers.
Przedstawiony na konferencji:
„2nd International Legal English Conference” (Warszawa, 04/2008), afiliacja: WSPIZ
Aleksandra Łuczak

7. Legal English Course Design as an Example of Procedures for Organizing Foreign Language Courses at University
Przedstawiony na szkoleniu Euro Invest:
‘Legal English Training’ (Warszawa, 29.11.2008), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

8. Legal English Courses at Universities by Non-Lawyer Teachers. Towards the Model of Educating Legal English Teachers in Poland.
Przedstawiony na konferencji European Society for the Research on the Education of Adults (ESREA) pt. „Educating the Adult Educator: Quality Provission and Assessment” (Grecja, Saloniki 5-7.11.2009), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

9. Designing Tertiary Legal English Courses. Przedstawiony na konferencji EURO INVEST pt. „3rd International Legal English” Conference (Warszawa 14.11.2009), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

10. Whose Needs? Designing English for Specific Purposes Course. A Negotiation Process.
Udział w konferencji internetowej pt. Foreign Languages and Cross-Cultural Issues. II International Internet Conference zorganizowanej przez Saratov State University (Rosja, Saratów 24.02.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

11. Legal English Class of 2010. Teach, Learn and Integrate with Technology.
Udział w 6th Austrian UAS Language Instructors’ Conference pt. „New Technologies – Old Teaching Methods” zorganizowanej przez University of Applied Sciences Technikum Wien (Austria, Wiedeń 07.05.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

12. Modelling ELP Tertiary Courses. What Do Polish Law Students Really Need?
Udział w konferencji „LawTerm 2010. Research and Practice” zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwerysteu Łódzkiego (Łódź  28.05.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

13. Legal English Courses at Universities. Should We Prepare Students for Certificate Exams or Communication in the Workplace?  Udział w International Journal of Arts and Sciences Multidisciplinary Conference zorganizowanej przez Central Connecticut State University (Francja, Aix-en-Provence 08.06.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

14. What Do Law Students Really Need? On Tertiary Legal English Courses.   Udział w konferencji Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski Instytut Lingwistyki Stosowanej  (Warszawa 16.09.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

15. Legal English Courses at Universities by Non-lawyer Teachers. Towards the Model of Educating Legal English Teachers in Poland.   Udział w konferencji International Conference PHOENIX – PHE 2010. Is it necessary a Phoenix Phenomenon in Higher Education? zorganizowanej przez Uniwersytet Transylwanii w Braszowie   (Romunia, Braszów 23.09.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

16. Learning to Teach Legal English.  Teacher’s Professional Development in ELP Context.   Udział w konferencji New Challenges in Foreign Language Teaching and Learning zorganizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim   (Piotrków Trybunalski 23.10.2010), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

17. Do We CLIL in Legal English Classroom?   Udział w konferencji 4th International May Conference on English Studies zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie   (Kraków 18.05.2011), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

18. Analysing Legal English Students’ Present and Learning Situation.  On Needs, Wishes, Wants, Musts, Lacks, Aims, Strategies, Strengths, Weaknesses…   Udział w konferencji 23rd  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition zorganizowanej przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego (Szczyrk 26.05.2011), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

19. Preparing Students for Delivering Poster Presentations.   Udział w konferencji 2nd International PRISEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language zorganizowanej przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego Sosnowiec 09.06.2011), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

20. Scaffolding the Writing Component of the English for Law Syllabus at University . Udział w Second International Conference “Teaching English Academic Writing inUkraine and Elsewhere: Problems and Prospects” (TEAW II) zorganizowanej przez Uniwersytet Iwana Franki Lwów (17-20.11.2011), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

21. Plain English as a Lingua Franca in Legal English Classroom. Udział w 5th International Conference of English as a Lingua Franca ELF5 zorganizowanej przez Bogaziçi University, Stambuł, Turcja (24.05.2012), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

22. Developing Students’ Commercial and Intercultural Awareness Using Web 2.0 Tools. Udział w Information and Communication Technologies in Linguistics, ELT and Crosscultural Communication zorganizowanej przez The Faculty of Foreign Languages and Area Studies of Lomonosov Moscow State University, Moskwa, Rosja (07.06.2012), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

23. Teaching English v Teaching Law. Analysing Legal English Students’ Present and Learning Situation. Udział w 15th International Conference on Applied Linguistics Cross-curricular Approaches to Language Education, Saloniki, Grecja (23.11.2012), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

24. Scaffolding The Writing Component Of The English For Law Syllabus At University. Udział w konferencji LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (13.06.2013), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

25. Developing Spoken Academic Skills. On Conference Posters – a New Academic and Research Genre  Udział w International Journal of Arts and Sciences Multidisciplinary Conference zorganizowanej przez Central Connecticut State University (Francja, Malta 02.03.2014), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

26. Writing in Plain English. Prowadzenie sesji w czasie warsztatów „Share&Gain” 1st International Workshops for Teachers, Translators and Interpreters of Legal English zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (18.09.2014), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

27. ELP (English for Legal Purposes) Teachers Self-evaluation. Udział w 5th Conference on TEFL – Assessment in ELT: Opportunities and Challenges zorganizowanej przez Faculty of Social Sciences and Humanities (Portugalia, Lizbona 21.11.2014), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

28. Using Memrise in Legal English Teaching. Udział w konferencji 2nd International Conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (11.06.2015), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

29. Rozwijanie sprawności pisania na kursach angielskiego języka prawniczego. Udział w konferencji „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2015: Doświadczenia, horyzonty, wyzwania” zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (19.06.2015), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

27. Plain English – A Solution to Legal English Writing. Udział w „EWCA Conference 2016 In the (he)art of success(ful) writing” zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki (Łódź 8.07.2016), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

28. Increasing Law Students Employability Skills in the English for Legal Purposes (ELP) Classroom. Udział w konferencji 3rd International Conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (08-09.06.2017), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

29. The Benefits of the Students’ Target Language Needs Analysis for Teachers. A Reversed Perspective.  Udział w „The 42nd Annual ATEE Conference zorganizowanej przez Association for Teacher Education (Dubrownik 23-25.10.2017), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

30. No (ESP) Teacher is an Island. On (the Need for) Collaboration among ESP Teachers. Udział w „LIF2018 – Language in Focus Conference” zorganizowanej przez The University of Sheffield International Faculty, Cukurova University – Turkey, CITY College – Greece oraz Southeast European Research Center – Greece (Saloniki 03-05.05.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

31. The Pustulka Project. Developing Online Testing Software for English for Specific Purposes. Udział w „IATEFL ESPSIG Event” zorganizowanej przez IATEFL ESPSIG i Zurich University od Applied Sciences (Zurich 29-30.06.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

32. Spare Yourself! On Zero (or Minimum) Prep Activities for Legal English Classes. Prowadzenie sesji w czasie warsztatów „Share&Gain” 3rd International Workshops for Teachers, Translators and Interpreters of Legal English zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (6-7.09.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

33. W poszukiwaniu idealnej aplikacji do oceny znajomości języków obcych. Udział w „Lektor High-Tech. Wykorzystanie e-learningu i nowych technologii w nauczaniu języków obcych” konferencji zorganizowanej przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej (Łódź 21-22.09.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

34. The Pustulka Project. Developing Online Testing Software for English for Specific Purposes. Udział w „6th EULETA Legal English Conference” konferencji zorganizowanej przez EULETA – European Union Legal English Teachers Association (Split, Chorwacja 27-29.09.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

35. Developing Software, Developing Community. Udział w „Dydaktyk, badacz, ekspert… Role i kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego we współczesnej glottodydaktyce” konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie (Lublin 19-20.11.2018), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

36. Digitalization of Authentic Materials for Legal English Classroom. Udział w konferencji: International Conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (04-06.06.2019), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

37. Introducing Peer Tutoring into Legal English Classroom. On Collaboration Among Students. Udział w „EULETA WORKSHOP 'COLLABORATION IN THE TEACHING AND LEARNING OF LEGAL ENGLISH” warsztatach zorganizowanych przez EULETA – European Union Legal English Teachers Association (Kraków 20-22.09.2019), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

39. The PUSTULKA Testing System. Udział w „IABL2020 Conference, the 4th World Conference on Blended Learning” konferencji zorganizowanej przez International Association for Blended Learning (IABL) (online 24.04.2020), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

40. Developing Drafting Skills for TOLES. Udział w konferencji International Conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (09-10.06.2021), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

41. Developing Collaborative Innovation Network (COIN) for Foreign Language Teachers. Udział w „Innovation in Language Learning Edition 13” konferencji zorganizowanej przez PIXEL (Florencja 11-12.11.2021), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

42. Jak skutecznie przygotować studentów do nowego egzaminu TOLES (test of Legal English Skills) online. Udział w konferencji „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2022: dobre praktyki, nowe inspiracje” zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (09.02.2022), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

43. Plain English – New Normal of the ESP University Courses. Wykład plenarny na konferencji „ESP Teaching Today. Current Practices, Challenges and Perspectives” zorganizowanej przez University of Djelfa, Algeria (05-06.03.2022), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego

44. Egzaminy certyfikowane ze zdalnym proctoringiem – przykłady dobrej praktyki z Akademii Leona Koźmińskiego. Udział w konferencji naukowo–dydaktycznej: Języki obce w szkole wyższej zorganizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku, (24-25.06.2022), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

45. Proctored Certificate Exams. On New Developments in Language Testing. Udział w 3rd International EAP & ESP Conference: OptionsInstructional Practices & Trajectories of EAP& ESP Practitioners zorganizowanej przez the University of Crete, (17-20.09.2022), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

46. My Hatred for Plain English Has Increased. On Law Students’ Attitudes Towards Plain Language. Udział w konferencji International Conference LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, (1-2.06.2023), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

47. Let Employers tALK. Boosting Students’ Employability. Udział w konferencji 3rd Kraków Language Teaching Staff Training Week Jagiellonian Language Centre zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (3-7.07.2023), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

48. How Can AI Help You Prepare Students for TOLES. Udział w 8th EULETA Legal English Conference konferencji zorganizowanej przez EULETA – European Union Legal English Teachers Association (Warszawa 22-23.09.2023), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

49. Empowering Language Teachers. How AI Transformed the TOLES Exam. Udział w WG2 Workshop zorganizowanym przez LITHME – Language in the Human-Machine Era (Warszawa 11-12.09.2023), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.

50. How Can AI Help You Prepare Students for ESP Exams. Udział w 5th International Conference on Language Education and Research konferencji zorganizowanej przez Applied Language Studies House – Research Centre for Applied Languages and Linguistics (Heraklion, Grecja 21-22.10.2023), afiliacja Akademia Leona Koźmińskiego.